Het besluit om in de Nieuwe Waterweg een stormvloedkering te bouwen, maakte een waterkering door het Europoortgebied eveneens noodzakelijk. Reden daarvoor was dat als de Maeslantkering sluit, kan via het Europoortgebied in extreme situaties iets te veel zeewater landinwaarts stromen en is de veiligheid van Zuid-Holland net niet voldoende gegarandeerd. In het Hartelkanaal is daarom bij Spijkenisse een beweegbare stormvloedkering, de Hartelkering, gebouwd. De beweegbare waterkering bestaat uit grote ellipsvormige schuiven die tussen ovale torens hangen. Het water wordt gekeerd door de schuiven in het water te laten zakken.

De werking

De Hartelkering is het belangrijkste en ook meest indrukwekkende element in de Europoort Kering. De beweegbare waterkering bestaat uit grote ellipsvormige schuiven die worden opgehangen tussen ovale torens. Het water wordt gekeerd door de schuiven in het water te laten zakken.

Bijzonder is dat het water over de kering heen slaat. Dit houdt in dat de schuiven zich in een gebied van hoge, wisselende stroomsnelheden zullen bevinden. Een moeilijk vraagstuk voor ontwerpers was om rustig hydrodynamisch gedrag van de schuiven te bereiken (om trillingen, turbulenties en oscillerende stromingen binnen acceptabele grenzen te houden).


Positionering


De heftorens met bewegingswerken zijn in het verlengde van de pijlers van de Hartelbrug geplaatst. In de twee openingen die zo zijn ontstaan hangen stalen hefschuiven met een overspanningslengte van respectievelijk 49,3 en 98 meter. In geopende toestand zijn de schuiven geheven; de onderkant rust dan op NAP + 14 meter. Dat is iets hoger dan de onderkant van de Hartelbrug. Zijn de schuiven dicht, dan hebben ze een kerende hoogte van NAP + 3 meter. Toen de Hartelkering gebouwd werd waren de hefcylinders die gebruikt worden om de schuiven te bewegen de grootste van Europa. Voor de Hartelkering is er een vangconstructie gebouwd om de kering te beschermen tegen grof overstortend drijfvuil, bijvoorbeeld een lege container.

Het ontwerp

De belangrijkste prestatie-eis van de schuiven is het reduceren van de 'lek' door het Europoortgebied. Maar ook andere standen moesten aan onderzoek worden onderworpen: de geheven stand (rekening houdend met de belastingen uit wind en temperatuuruitzettingen), de standen 'openen' en 'sluiten' en diverse montagestanden. De doorslag bij de keuze voor de hefschuifvariant gaf de Hartelbrug met zijn middenpijler en reeds aanwezige indeling van de vaargeul.

Type draagsysteem

In de volgende stap werd het type draagsysteem bepaald. De keuze viel op boogliggers vanwege de gunstige krachtoverdracht. Daarnaast was dit de goedkoopste optie.

De boogliggers van de Hartelkering hebben aan de voorzijde een gebogen wand, omdat het zwaartepunt dan dichterbij de systeemas ligt. De leidt tot slanke en compacte eindharren en torens. De booglijnen hebben een polygonaal verloop. Om esthetische redenen is gekozen voor negen velden in de grote schuif en vijf in de kleine schuif. In de hoeken van de polygonen zitten dwarsverbanden die zorgen voor de noodzakelijke samenwerking tussen de kerende wand en de achterrand.

Sluitstrategie

De beslissing om te sluiten wordt genomen door een integraal computersysteem, het zogeheten Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS) dat ook beslist over de sluiting van de Maeslantkering. Statistisch gezien zal de kering 1 à 2 maal per 10 jaar worden gesloten. Als de Hartelkering gesloten is, is ook de ernaast gelegen Hartelsluis voor de scheepvaart gesloten. Iedere veertien dagen worden de bewegingen van de schuiven gecontroleerd, door ze enkele centimeters op en neer te bewegen. De scheepvaart ondervindt hiervan geen hinder.

Groot Onderhoud Hartelkering 2016

Adresgegevens

Maeslantkeringweg 139
3151 ZZ Hoek van Holland
Tel: 088-7970630
info@keringhuis.nl

Like ons op Facebook Volg ons op twitter Volg ons op Instagram

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
10.00 - 16.00 uur
zaterdag, zondag en feest­dagen
11.00 - 17.00 uur
gesloten op 1 jan., 25 dec. en 31 dec.