De aanleiding

Nederland ligt in een lage Delta aan zee, waarin grote rivieren zoals de Maas, Rijn en de IJssel uitmonden. De geschiedenis van Nederland wordt bepaald door de strijd tegen het water. De watersnoodramp in 1953 schudt Nederland ruw wakker. Door de fatale combinatie van noordwesterstorm en springtij komen grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant onder water te staan. Met als gevolg meer dan achttienhonderd slachtoffers en veel schade. Nederland is niet meer veilig. In het Deltaplan worden maatregelen voorgesteld om een herhaling van de ramp te voorkomen.

Maatregelen

De watersnoodramp van 1953 versnelt de uitvoering van de plannen voor de afsluiting van de zeegaten in Zuid-West Nederland en de versterkingen van de waterkeringen langs de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg. De minister van Verkeer en Waterstaat stelt de zogenaamde Deltacommissie in. De maatregelen die deze commissie voorstelt, vormen samen het Deltaplan. Doel van het Deltaplan is de veiligheid te vergroten door de kustlijn flink te verkorten en te versterken. Deze maatregelen worden in 1958 vastgelegd in de Deltawet. De belangrijkste maatregelen uit de Deltawet zijn:

  • De aanleg van grote primaire dammen (lengte 30 kilometer) in vier zeearmen tussen de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg, die samen voor een kustverkorting van 700 kilometer zorgen.
  • In de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde komen geen dammen, omdat de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen vrij toegankelijk moeten blijven. De waterkeringen erlangs worden versterkt.
  • Drie meer landinwaarts gelegen dammen zorgen dat de bouw van de primare dammen mogelijk wordt. Daarnaast hebben deze dammen een functie in de waterhuishouding: als scheidingsdammen tussen zoute en zoete deltameren en tussen watergebieden met verschillende waterpeilen.

 

Adresgegevens

Maeslantkeringweg 139
3151 ZZ Hoek van Holland
Tel: 088-7970630
info@keringhuis.nl

Like ons op Facebook Volg ons op twitter Volg ons op Instagram

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
10.00 - 16.00 uur
zaterdag, zondag en feest­dagen
11.00 - 17.00 uur
gesloten op 1 jan., 25 dec. en 31 dec.