De Maeslantkering is geen geïsoleerd bouwwerk. Rotterdam en omgeving zijn veilig door een systeem van beschermingswerken: de Europoortkering. Hieronder vallen de Maeslantkering, de Hartelkering en de dijkversterkingen in het benedenrivierengebied. De Europoortkering beschermt het benedenrivierengebied tegen wateroverlast via het Europoortgebied dat in open verbinding staat met de zee.

De Europoortkering is geen doorlopende dijk, maar omvat stukken hoger gelegen gebied die officieel als waterkering worden aangemerkt. In tegenstelling tot de meeste andere keringen hoeft de Europoortkering geen hoge en sterke dijk te zijn. Er mag een bepaalde hoeveelheid water overheen stromen: het achterliggende benedenrivierengebied is een voldoende buffer voor het water.

Voor de binnenvaart ontstond een directe verbinding met de zeehavens op de Maasvlakte doordat de Beerdam aan het Beerkanaal is doorgestoken. De Brielse Maasdijk is verhoogd om het nu vrij instromende zeewater te keren.

Het tracé

Het tracé voor de waterkering door het Europoortkeringgebied is bepaald door het toetsen van verschillende mogelijkheden op betrouwbaarheid, scheepvaartverkeer, techniek, tijd, kosten en sociaal-maatschappelijk aspecten (inpassing in het landschap en consequenties voor het bedrijfsleven).

Europoortkering

1. Dijkje (1 meter hoog) op landtong Rozenburg vanaf het zuidelijke landhoofd van de Maeslantkering richting Rozenburg.

2. Versterkt zuidwestelijk gedeelte van de hoogwaterkering rond Rozenburg door verhoging bestaande dijk. De Europoortkering loopt verder vanaf Rozenburg over de Botlekweg. Bij de Welplaatweg sluit de kering via het oostelijk talud aan op de A15.

3. Het traject loopt verder tot aan de Hartelbrug. Hier is in het Hartelkanaal een beweegbare stormvloedkering gebouwd: de Hartelkering. De Hartelsluis heeft nieuwe sluisdeuren en nieuwe bewegingswerken gekregen en het buitenhoofd is verhoogd. Het aantal wachtplaatsen voor schepen is uitgebreid. Voor de Hartelkering ligt een vangconstructie om de kering te beschermen tegen grof overstortend drijfvuil, bijvoorbeeld een lege container. Er is een nieuw bedieningsgebouw gebouwd van waaruit de kering en de sluis bediend worden.

4. De Brielse Maasdijk is verhoogd met 2,5 - 3 meter vanaf de Hartelkering tot de Suurhoffbrug. Leidingkruisingen in de Brielse Maasdijk zijn aangepast. Oeververdediging en teenbescherming zijn doorgetrokken naar boven en beneden.

Adresgegevens

Maeslantkeringweg 139
3151 ZZ Hoek van Holland
Tel: 088-7970630
info@keringhuis.nl

Like ons op Facebook Volg ons op twitter Volg ons op Instagram

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
10.00 - 16.00 uur
zaterdag, zondag en feest­dagen
11.00 - 17.00 uur
gesloten op 1 jan., 25 dec. en 31 dec.